<

Mine mærkesager:

 

Kontakt:

lars.abel@gladsaxekonservative.dk

Læse mere på: www.larsabel.dk

Mine grundholdninger

CV

Født 10. januar 1949 i København
Bosat siden 1961 i Bagsværd

Uddannelse:


Juni 1967
Matematisk-fysisk student fra Gladsaxe Gymnasium

Juni 1972
HA (økonom) fra Handelshøjskolen i København (HHK)

Januar 1974
Cand.merc. (international økonomi og virksomhedsledelse) fra HHK

Politiske hverv bl.a.

1970 - 
Medlem af Gladsaxe Byråd, siden 1974 medlem af økonomiudvalget. Siden 2005 formand for Kulturudvalget.

1974 - 81  
Medlem af Hovedstadsrådet, planlægnings- og økonomiudvalget

1978 - 2005

Medlem af Københavns Amtsråd, siden 1994 medlem af økonomiudvalget 

1978 - 98
 
Medlem af Arbejdsmarkedsnævnet, nu Arbejdsmarkedsrådet for København 

1998 - 2005 
Formand for Undervisnings- og Kulturudvalget i Københavns Amt

1998 - 2005 
Medlem af EUs Regionsudvalg

Herudover talrige tillidshverv, bestyrelsesposter mv. via kommune og amt.

Erhvervsaktiviteter bl.a.:

1980 - 
Europa-Konsulenterne / European Advisers
Selvstændig erhvervsdrivende - indehaver af virksomheden Europa-Konsulenterne, som rådgiver om europæiske og internationale spørgsmål, speciale i EU og EUREKA(højteknologisamarbejde).
Klienter er primært danske og internationale virksomheder og organisationer, europæiske institutioner, herunder Europa-Kommissionen, m.fl. Europa-Konsulenterne er tilknyttet FIPRA (Finsbury International Political & Regulatory Advisors).

1980 - 1989 
Personlig rådgiver for de danske konservative medlemmer af Europa-Parlamentet, bl.a. fhv. finansminister Poul Møller, næstformand i Europa-Parlamentet, Kent Kirk, Marie Jepsen, Claus Toksvig, Jeanette Oppenheim og Lars Poulsen