Gladsaxe skal have en gennemsigtig data-etisk politik


Der skal være fuld åbenhed omkring enheden for Datadrevet Forretningsudvikling og Gladsaxes brug og indsamling af data

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti (C)

Vi stiller krav om en data-etisk politik som grundlag for Gladsaxe Byråds fortsatte dataarbejde i projektet Datadrevet Forretningsudvikling. For nyligt blev vi i byrådet orienteret om udviklingen i dette arbejde. Det er både spændende og interessant, hvordan vi kan benytte forskellige data til at understøtte vores beslutninger i byrådet og forvaltningen.

For Konservative er det imidlertid bydende nødvendigt, at udgangspunktet er, at byrådet udformer en reel data-etisk ramme for det fortsatte arbejde. Det skal vi gøre på linje med de lovkrav, som gælder i forhold til store danske virksomheder iht. Årsregnskabsloven. Vi forudsætter først og fremmest, at borgerne skal have tillid til, at de trygt kan dele de nødvendige personlige data med os. Gladsaxe har investeret særdeles mange ressourcer på området, som helt sikkert også vil være med til, at vi bedre kan skræddersy vores velfærdsydelser bedre til den enkelte borger.

Mennesket skal hele tiden være i centrum, og vi skal helt undgå, at der opstår tvivl blandt borgerne om, hvorvidt kommunen ”overvåger” den enkelte person på en direkte måde, uden at den enkelte er fuldt oplyst herom og om nødvendigt har givet tilsagn herom. Er der tale om direkte personhenføre data, kan det være sårbare informationer, der indsamles. Her er udgangspunktet naturligvis, at kommunen altid overholder den europæiske og danske GDPR-lovgivning. Det véd jeg har en særdeles høj prioritering i forvaltningens arbejde. Men ét er lovgivningen, noget andet borgerens tillid til systemet. Tillid er en vigtig forudsætning for kommunens troværdighed.

Tre cases med brug af data
Vi fik bl.a. præsenteret nogle cases, dvs. eksempler på, hvordan vi kan benytte data i dag. Det første er tæt på den enkelte borger, idet Familieafdelingen har mulighed for at benytte data til at sikre overblik over de underretninger om børn, som man modtager. Det giver også indsigt i økonomien i sagsbehandlingen. Det skal også medvirke til at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Men hvordan måler vi, og hvordan sikrer vi os, at der reelt er tale om en bedre kvalitet? En anden case var, hvordan vi registrerer ulovligt fravær i skolen. Det er en opgave, som Folketinget har pålagt kommunen, og her kan vi reagere med besked til forældrene, straks det ulovlige fravær er på 15 pct. indenfor et kvartal. Den tredje og sidste case var om kapacitetsudnyttelse på vores idrætsanlæg. Det kan gøres helt uden at den enkelte borger er indblandet, og rimeligt let kan vi se, om en idrætshal eller sportsbane har været i brug, som forventet. Er den ikke udnyttet, kan andre jo få fordel af at finde et ledigt tidspunkt for deres idrætsudøvelse. Her er der tale om et virkeligt nyttigt redskab, som medvirker til at optimere brugen af vores faciliteter.

Dataetik som del af ledelsesberetningen i virksomheder
I november 2018 offentliggjorde en ekspertgruppe om data-etik deres anbefalinger til regeringen. Fra 1. juli 2020 gælder ny lovgivning med virkning fra regnskabsåret 2021. Danmark stiller som det første land i verden krav om, at de største danske virksomheder redegør for deres politik for data-etik i ledelsesberetningen, hvis de har en sådan politik. Lovændringen indebærer, at virksomhederne aktivt skal tage stilling til deres arbejde med datetik, på samme måde som de redegør for deres arbejde med samfundsansvar. Den data-etiske redegørelse i ledelsesberetningen skal skabe åbenhed om virksomhedens data-etiske politik, så bl.a. nuværende og mulige samarbejdspartnere, kunder og investorer kan orientere sig om, hvorvidt den enkelte virksomhed har en politik for data-etik og om indholdet heraf. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens arbejde med og politik for data-etiske spørgsmål.

Redegørelsen kan f.eks. omfatte en redegørelse for, hvilke typer af data virksomheden anvender, og hvordan disse data tilvejebringes. Det kan f.eks. være de kunde-, produktions- og adfærdsdata, som virksomheden selv indsamler og anvender, hvorvidt virksomheden anvender data fra eksterne parter såsom sociale medier, køber andre virksomheders data eller køber data fra data brokers, og hvilke data-etiske overvejelser det har givet anledning til. Hvis virksomheden anvender data fra eksterne parter, kan der også redegøres for, om disse eksterne parter har en politik for data etik. Hvis virksomheden anvender underleverandører til dataanalyse, kan der redegøres for, om disse har en politik for data-etik.
Redegørelsen kan f.eks. også omfatte en beskrivelse af virksomhedens data-etiske overvejelser, i relation til hvordan og til hvilke formål virksomheden anvender nye teknologier, herunder kunstig intelligens eller maskinlæring i udviklingen og udbuddet af produkter og tjenester. Virksomheder kan også vælge at redegøre for, om virksomheden træner sine algoritmer på et datagrundlag, der er repræsentativt for den gruppe mennesker, der serviceres eller udbygges tjenester til, og om virksomheden har processer for at undgå forudindtagethed.

Ledelsesinformation
På hvilket ledelsesmæssigt niveau benytter man de forskellige data? Det skal naturligvis også beskrives i den data-etiske redegørelse. Hvordan er beslutninger om anvendelse af data og ny teknologi forankret? Og hvordan beskytter vi de datasæt, vi behandler?

I byrådet og direktørkredsen skal vi være helt på det rene med alle disse overvejelser. Helt på samme måde, som lovgivningen stiller krav til virksomhederne. Derved sikrer vi den gennemsigtighed, som er vigtigt for, at borgerne har kendskab til og indsigt i, hvordan vi anvender de data, vi har adgang til, og til hvordan vi når frem til resultaterne i en analyse. Vi skal jo i øvrigt også være opmærksom på, at det at vi anvender data i sig selv også kan påvirke den situation, som dataene indsamles i, og således også kan påvirke selve organisationen.

Vores data-etik skal være med til at skabe etisk medejerskab hos borgerne. Byrådet har en stor opgave foran sig. Det er en spændende politisk proces.

Læs også Gladsaxe må og skal tage persondataansvaret mere alvorligt og Etiske overvejelser skal frem i lyset, før vi træffer beslutninger om øget brug af digitale data i Gladsaxe og Konservative spørgsmål om Enheden for Datadrevet Forretningsudvikling og endelig Gladsaxe har brug for en egentlig datapolitik